Zpět UX designer

User Experience Designer, GUI Developer, UI designer, interface designer, UX consultant

Používané nástroje, metody a certifikace

  • A/B testování
  • MVT
  • ergonomy design
  • UI patterns
  • kognitivní průchod

Co dělá UX designer

Díky UX designerovi jsou aplikace pro uživatele snadno použitelné a dobře se v nich orientují.

Popis role a jeho výstupů

UX designer připravuje uživatelské prostředí tak, aby se pohodlně používalo a uživatelé se v něm dobře orientovali.

Náplň práce

Zabývá se grafickým návrhem uživatelského rozhraní a jeho ovládáním s důrazem na ergonomii.

Výstupy práce

ergonomické uživatelské prostředí

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

účinnost opatření k ergonomii

S kým spolupracuje

developer, konzultant (často se jedná o weby)