Zpět Tester

Test Engineer, Test manager, Validation Engineer, Quality Assurance Engineer, QA Engineer

Používané nástroje, metody a certifikace

  • různé typy testů

Co dělá Tester

Tester testuje aplikace, aby byly bezchybné.

Popis role a jeho výstupů

Tester ověřuje funkčnost naprogramovaného řešení, často také na testovacích datech.

Náplň práce

Zabývá se návrhem a provedením testů. Často úzce spolupracuje s vývojáři a konzultanty. Hledá a popisuje veškeré chyby produktu tak, aby mohly být následně odstraněny. 

Výstupy práce

Protokol o testování

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Úplné provedení všech testů bez ohledu na jejich výsedek.

S kým spolupracuje

vývojář, projektový manažer, konzultant