Zpět Team leader

Technical lead, team lead

Používané nástroje, metody a certifikace

  • Dle technologie, jinak soft skills pro řízení týmu.

Co dělá Team leader

Team leader se stará o správné využívání svého týmu.

Popis role a jeho výstupů

Team leader je technický vedoucí týmu odborníků dohlížející na jeho efektivní využití.

Náplň práce

Deleguje práci svému týmu specialistů (zaměřených na stejnou oblast - např. vývoj, architektura), motivuje je a sleduje plnění zadaných úkolů. Plánuje a přiděluje zdroje na projekty a procesy. Je zároveň manažerem týmu a odborníkem na danou oblast, který pomáhá s prací svým podřízeným a stará se o jejich rozvoj.

Výstupy práce

Dostatek odborníků na danou oblast, příslušná technická dokumentace, technická školení a dílo jako takové.

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Efektivní využití zdrojů

S kým spolupracuje

projektový manažer, členové oddělení, CIO