Zpět Systémový architekt

Designer, Engineer, Architect

Používané nástroje, metody a certifikace

  • Dle technologie
  • The Open Group
  • Certified Architect (Open CA) Program

Co dělá Systémový architekt

Díky systémovému architektovi bude IT systém vyhovovat všem požadavkům a navržen rozšiřitelně a jeho správa byla dlouhodobě udržitelná.

Popis role a jeho výstupů

Systémový architekt navrhuje architektonické plány konkrétního IT systému.

Náplň práce

Vytváří design / architekturu IT systému a nachází optimální řešení mezi business potřebami a technologickými omezeními. Sleduje technologický vývoj ve své doméně a navrhuje řešení. Zabývá se detailní technickou architekturou. 

Výstupy práce

Architektura daného systému

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Zkušenosti, výstupy, velké hledisko je dlouhodobost