Zpět Specialista

Specialist, Expert

Používané nástroje, metody a certifikace

  • Dle technologie

Co dělá Specialista

Specialista rozetne váš gordický uzel - zná správné řešení každého technického problému.

Popis role a jeho výstupů

Specialista je fundovaný odborník na určitou specifickou oblast techniky v IT.

Náplň práce

Je hlubokým specialistou na konkrétní oblast nebo technologii, vytváří návrhy řešení a řešení i realizuje. Nepodílí se na komunikaci se zákazníkem.

Výstupy práce

Návrh řešení i řešení jako takové.

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Je to výborný technik, nemusí být dobrý komunikátor, ale měl by umět přijmout zadání a dodržet časový odhad.

S kým spolupracuje

konzultant, business analytik, projektový manažer, systémový architekt