Zpět ServiceDesk a Incident manažer

Helpdesk, Call Center, Service Desk

Používané nástroje, metody a certifikace

Co dělá ServiceDesk a Incident manažer

ServiceDesk řeší technické problémy a žádosti uživatelů a informuje je o jejich vyřešení. Také upozorňuje na změny v IT prostředí.

Popis role a jeho výstupů

ServiceDesk a Incident manažer zajišťuje IT podporu uživatelů.

Náplň práce

Jediný kontakt pro uživatele využívajícího určitou IT službu. Stará se o požadavky (incidenty a requesty) a jejich včasné a správné řešení v rámci poskytovatele. Někdy též informuje uživatele o vydání změn, o odstávkách, školeních. Často pracuje na směny.

Výstupy práce

Vyřešené incidenty

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Incidenty vyřešené v rámci SLA.

S kým spolupracuje

service manager, manažer technických procesů