Zpět Quality, Compliance Manager

Používané nástroje, metody a certifikace

  • ISO 9000
  • ISO 10006
  • ISO 14000
  • ISO 20000

Co dělá Quality, Compliance Manager

Compliance Manager dohlíží na soulad IT s legislativou, regulačními a oborovými požadavky a nastavuje kvalitu procesů.

Popis role a jeho výstupů

Quality, Compliance Manager zajišťuje soulad používaných IT řešení s legislativními požadavky.

Náplň práce

Dohlíží na soulad IT s legislativou a regulačními požadavky nebo definuje a dohlíží na kvalitu výstupů a zlepšování výstupů a služeb. Zavádí a kontroluje systém kontroly kvality (ISO 9000, 20000)

Výstupy práce

splněné legislativní a regulační požadavky

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

splněné legislativní a regulační požadavky

S kým spolupracuje

projektový manažer, team leader, CIO