Zpět Projektový manažer

projektový manažer, project manager

Používané nástroje, metody a certifikace

Co dělá Projektový manažer

Šikovný projekťák zvládne každý projekt včas a s předvídanými náklady.

Popis role a jeho výstupů

Projektový manažer spouští, plánuje, realizuje a ukončuje projekt. Předvídá rizika a řídí projektový tým k úspěšnému cíli. Reportuje stav projektu tomu, kdo projekt financuje.

Náplň práce

Připravuje všechny plány projektu, monitoruje a řídí odchylky od plánů a změny. Sestavuje, řídí a vede tým. Komunikuje se zainteresovanými stranami. Odpovídá za dodání výstupů projektu.

Výstupy práce

Dokončený projekt v čase, v rozsahu, kvalitě a v rozpočtu dle zadání.

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Zvládne vše včas, v rozpočtu a v dohodnutém rozsahu. ISO 10006, 21500

S kým spolupracuje

Projektový manažer spolupracuje se všemi.