Zpět Konzultant

Consultant

Používané nástroje, metody a certifikace

  • Dle technologie

Co dělá Konzultant

Konzultant zajistí, že si obě strany (business a IT) navzájem rozumí. Umí totiž mluvit řečí obou světů.

Popis role a jeho výstupů

Konzultant propojuje business a IT specialisty díky tomu, že je zároveň dobrým odborníkem a komunikátorem.

Náplň práce

Je specialistou na konkrétní oblast nebo technologii do určité míry. Navrhuje alternativy řešení pro zákazníka. Odborník na sběr požadavků. Podílí se na komunikaci se zákazníkem (na rozdíl od specialisty). Konzultant překládá věci z technického do business jazyka a obráceně.

Výstupy práce

Návrhy řešení, zprostředkuje porozumění všech stran.

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Má dobré soft skills, protože musí dobře komunikovat s klientem, rozumí své technické oblasti.

S kým spolupracuje

business analytik, specialista, projektový manažer, enterprise i systémový architekt