Zpět IT ředitel / CIO

IT director, IT manager, vedoucí IT, Chief Information Officer, Information Technology Director

Používané nástroje, metody a certifikace

Co dělá IT ředitel / CIO

CIO, nebo také IT ředitel, zajišťuje že IT oddělení pomáhá naplňovat cíle organizace jako celku.

Popis role a jeho výstupů

IT ředitel / CIO řídí celé IT oddělení.

Náplň práce

Definuje a prosazuje IT strategii v návaznosti na business strategii. Řídí IT oddělení, včetně finančních, HR a motivačních aspektů. Plánuje a rozpočtuje IT zdroje. Dohlíží na poskytování IT služeb v souladu s potřebami businessu.

Výstupy práce

Soulad IT s potřebami businessu

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Funkční IT za přijatelné náklady.

S kým spolupracuje

všichni