Zpět IT Business Intelligence

BI Expert, BI Consultant, BI Architect, BI & DWH

Používané nástroje, metody a certifikace

  • reporting
  • OLAP
  • modeling
  • data warehousing
  • ETL
  • BI
  • big data

Co dělá IT Business Intelligence

IT Business Intelligence vám umožní díky reportům pochopit ty správné souvislosti vašich obchodních dat a činit moudrá rozhodnutí.

Popis role a jeho výstupů

IT Business Intelligence shromažďuje a analyzuje data v datových skladech, pomáhá businessu zjišťovat klíčové informace pro provoz a rozvoj firmy.

Náplň práce

Shromažďuje a analyzuje data v datových skladech, vytváří standartní a ad hoc reporty pro business. Často radí klientovi s nastavením konkrétních KPI's.

Výstupy práce

Data, jejich analýzy a reporty.

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Správnost a včasnost reportů

S kým spolupracuje

business analytik, zástupci businessu