Zpět Integration Engineer

System Integration Engineer, Integration Engineer, Migration Engineer

Používané nástroje, metody a certifikace

  • Server & network technologies
  • testing
  • databases

Co dělá Integration Engineer

Integrační inženýr dohlíží na bezproblémové nasazení počítačového systému do běžného používání. Pomůže i se zaškolením uživatelů, migrací dat a vyřešením kritických problémů, které mohou nastat.

Popis role a jeho výstupů

Integration Engineer propojuje jednotlivé komponenty řešení, připravuje a realizuje migrace dat a školení uživatelů.

Náplň práce

Umožňuje nasazení hotového řešení do stávajících systémů, upgrade, migrace dat a propojení s dalšími částmi systému. Otestuje funkčnost, předvede klientovi, zaškolí uživatele.

Výstupy práce

Integrovaný systém

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

správné propojení jednotlivých SW a HW komponent systémů.

S kým spolupracuje

vývojář, tester, team leader, projektový manažer