Zpět Developer

Vývojář, programátor, kodér, webdeveloper, programmer

Používané nástroje, metody a certifikace

  • development environment (IDE) + programming language
  • databases
  • versioning SW
  • UML

Co dělá Developer

Developer vytváří aplikace.

Popis role a jeho výstupů

Developer programuje SW na základě zadání.

Náplň práce

Vyvíjí SW aplikace na základě specifikace vytvořené architektem. Řeší technické problémy nejnižší úrovně, zejména algoritmizaci a objektové vztahy.

Výstupy práce

Hotový SW

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

kvalitní SW dodaný včas

S kým spolupracuje

architekt, team leader, projektový manažer