Zpět Business analytik

Analytik, konzultant, BA, business analytik, analyst

Používané nástroje, metody a certifikace

  • UML
  • Enterprise Architect
  • modelovací nástroje
  • objektová analýza
  • procesní analýza
  • RUP
  • BPMN
  • optimalizační metody - lean
  • six sigma
  • kaizen

Co dělá Business analytik

Business analytik zjednodušuje práci ostatním tím, že pomáhá zjednodušit a automatizovat procesy. Tím přispívá k optimalizaci, která znamená úsporu a nebo kvalitu.

Popis role a jeho výstupů

Business analytik popisuje co ve firmě děláte a jak to děláte, jak by se to dalo zlepšit a co by se mohlo zautomatizovat.

Náplň práce

Popisuje současné fungování obchodních či výrobních procesů - "AS IS" a cílový stav - "TO BE". Popisuje požadavky vyplývající z obchodních a výrobních procesů k automatizaci, spolupracuje s architektem na vytvoření funkčních požadavků.

Výstupy práce

Popis obchodních a výrobních procesů, jejich vstupy a výstupy, zainteresované role, KPIs procesů, požadavky na automatizaci.

KPI (podle čeho se pozná dobrý)

Analytické myšlení, znalost analytických metod, umí se dobře ptát, myslí out of box (laterální myšlení).

S kým spolupracuje

architect, konzultant, specialista