T TOGAF

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) je metoda designu, implementace a řízení IT architektury organizace, tak aby podporovala další rozvoj businessu. Zabývá se těmito úrovněmi: business, aplikace, data a technologie.