S SCRUM

SCRUM je agilní metodou řízení, používanou zejména v softwarovém vývoji. Na rozdíl od konzervativního, vodopádového přístupu, kdy přesně popíšu funkční a další atributy výsledného produktu a na základě rozsahu odhadnu harmonogram a rozpočet, u agilních metod se počítá s modifikací rozsahu v průběhu dodávky. 

Výsledný produkt rozpadnu do funkčních celků, které popíšu z pohledu zákazníka formou user stories, balíků práce apod, tyto celky poté tvoří Product backlog, který mohu během projektu měnit. 

Vývoj probíhá v rámci tzv. sprintů, pro které vytvořím Sprint backlog, tj funkce, které zpracovávám v rámci sprintu. 

Ve SCRUMu se uplatňují nové metody řízení, postavené na vlastníkovi produktu (Product owner), který řídí a prioritizuje backlog a SCRUM masterovi, který řídí sprint. 

Tým se z větší míry řídí sám, má týmová pravidla, odhady práce se zpravidla dělají v bodech vyjadřujících obtížnost nikoliv pracnost a práce ve SCRUMovém týmu není pro každého.