Ř Řízení rizik

Riziko je nejistá událost s dopadem na IT nebo business. 

Řízení rizik se zabývá metodikou řízení rizik, identifikací, vyhodnocením rizik z hlediska pravděpodobnosti a dopadu (kvalitativní analýza) a odpověďmi na rizika (snížit, přijmout, přenést na jiného, vyhnout se) a plány co když nastane (contingency planning). Nedílnou součástí je vyhodnocování řízení rizik a účinnosti odpovědí.