R Rational Unified Process (RUP)

The Rational Unified Process (RUP) je rámec (metodika) na řízení vývoje softwaru. 

RUP je postaven na blocích, které popisují co má být vytvořeno (Work products), jak to má být vytvořeno (Tasks) a jaké dovednosti potřebujeme ke tvorbě (Roles)