P PRINCE2®

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) je metodologie projektového řízeni. Pokrývá řízení, kontrolu a organizaci projektu. PRINCE2® odkazuje na druhou verzi metodologie a je registrovanou značkou Kanceláře obchodu vlády, spadající pod ministerstvo financí Spojeného Království. (Wikipedia).

Prince2® nabízí následující certifikace: