P PMI®

Project Management Institute (PMI) institut je neziskovou organizací projektových manažerů, která pomáhá rozvoji profese, znalostí a kariérnímu růstu projektových manažerů. PMI vydává řadu standardů projektového řízení a souvisejících disciplín, zejména A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), který je základní knihou standardů projektového řízení.

PMI vydává následující certifikace:
  • Certified Associate in Project Management (CAPM)
  • Project Management Professional (PMP)
  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)
  • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)
  • Program Management Professional (PgMP)