K Klíčové Ukazatele Výkonnosti (KPI)

Klíčové ukazatele výkonnosti měří výkonnost IT služeb nebo IT procesu. 

Mezi klíčové ukazatele patří například:

  • % služeb s dodrženými parametry Servisní smlouvy (SLA)
  • Počet a délka výpadků za měsíc
  • Počet a závažnost incidentů za měsíc
  • Cena provozu IT služby za měsíc
  • % spokojených zákazníků