I ITIL

1 itil%20v3%202011%20map%20131017

IT Infrastructure Library je rámec, který popisuje nejlepší praxi v oblasti řízení IT služeb.

Silnou stránkou ITILu jsou zejména popisy 27 procesů, jako je řízení změn (Change management), řízení konfigurace (Configuration management), řízení úrovní služeb (Service level management), řízení kapacit (Capacity management) včetně KPI (key performance indicators). 

ITIL dále popisuje důležité koncepty v IT, vazbu businessu a IT, tvorbu hodnoty prostřednictvím IT služeb, rovnováhu v IT a další. 

Slabší stránkou jsou role, které jsou popsány s ohledem na procesy it služeb a neposkytují ucelenější pohled na IT.