I Informační bezpečnost

Informační bezpečnost je zabezpečení informací proti úniku, poškození a zajištění přístupu k informací oprávněným lidem. 

Informační bezpečnost se zabývá prevencí, včasnou detekcí a nápravou bezpečnostních incidentů, a to jak z pohledu technického (síťová bezpečnost), tak organizačního (politiky, směrnice), procesního (postup pro přístup k citlivým datům), tak fyzického (přístup do serverovny). 

Řízení bezpečnostních rizik je nedílnou součástí této oblasti.