E Extract, Transform, Load (ETL)

Extract, Transform and Load (ETL) je proces používaný pro získávání dat pro datové sklady. 

Extract je získávání dat z různých zdrojů, například z business aplikací jako jsou CRM, ERP a další systémy. 

Transforms je úprava struktury a formátu dat, tak aby data byla vhodná pro dotazování a vyhledávání. 

Load je nahrání dat do datového skladu, nad kterým vytváříme datové kostky a reporty.