C Cobit

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) je rámec vytvořený organizací ISACA pro řízení informačních technologií a vedení IT. 

Cobit® 5 je založen na 5 principech: 

1. Uspokojení požadavků zainteresovaných stran (meeting stakeholder needs)

2. Pokrytí celé organizace (covering the entreprise end-to-end)

3. Použití jediného rámce (applying a single integrated framework)

4. Celostní přístup (enabling a holistic aproach)

5. Oddělení vedení od managementu (separating governance from management)

Cobit® 5 obsahuje tyto publikace (některé nejsou k datu tvorby tohoto článku ještě vydány)

Cobit® 5 Enabling processes

Cobit® 5 Enabling information

Cobit® 5 Implementation

Cobit® 5 for Information Security

Cobit® 5 for Assurance

Cobit® 5 for Risk