C Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Capability Maturity Model Integration (CMMI) je model zralosti organizace. Podle metody CMMI, procesy jsou hodnoceny podle úrovně zralosti na pětistupňové škále: Initial, Managed, Defined, Quantitatively Managed, Optimizing.