B Business Intelligence (BI)

Business intelligence (BI) zahrnuje nástroje a techniky pro sběr dat, jejich transformaci a vyhodnocování pro potřeby businessu. BI technologie zvládají zpracovávat velká množství nestrukturovaných dat a pomáhají identifikovat důležité poznatky a umožňují moudrá rozhodnutí. Správné využívání business intelligence přináší organizaci konkurenční výhodu.